uitgangspunten van deze Nieuwe voortgezette vrije school-leerroute:
  • Vernieuwende leerroute voor levend onderwijs
  • Geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld
  • Ruimte voor projecten en ‘vrij initiatief’
  • Kleinschaligheid (25 leerlingen per klas)
  • Heterogene klassen: alle niveaus (VWO, HAVO, VMBO-TL) bij elkaar in een klas
  • Leraar creëert eigen lesstof, geen methodes als basis voor het lesgeven
  • Ouders zijn betrokken bij het onderwijs

VVLL6

Voor meer informatie: klik hier.