Duik de diepte in.

Ervaar de Vrijeschoolleeroute

Op woensdag 5 februari was er nog een kennismakingsmiddag over de VSL (VrijeSchoolLeerroute) voor ouders en leerlingen in groep 8.

Tijd: 14:00-16:00 uur

Klik hier om je op te geven en om nog meer te lezen over deze middag.

Voor ouders is er gedurende deze middag een apart programma. Aan het einde van de middag is er een gezamenlijke presentatie.

 

Inschrijving begin maart 2020

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?
Aanmelding brugklas In principe geschiedt de aanmelding voor de brugklas door de ouders rechtstreeks bij O.R.S. Lek en Linge Culemborg. U kunt het aanmeldingsformulier online invullen. U kunt ook een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (dat u van de basisschool ontvangen hebt, of dat u nu kan downloaden via website) inleveren bij de basisschool of rechtstreeks opsturen naar O.R.S. Lek en Linge Culemborg. Dit formulier zat in het informatiepakket dat uitgedeeld werd tijdens de Open Dagen. Begin juni ontvangt u van O.R.S. Lek en Linge Culemborg een brief over de definitieve plaatsing.