Oudervereniging VSL

De oudervereniging VSL (Vrijeschoolleerroute) is voortgekomen uit de initiatiefgroep Vrije Bovenbouw Culemborg. Deze website is van de oudervereniging.

O.R.S. Lek en Linge is in 2016-2017 gestart met de afdeling voortgezet vrijeschoolonderwijs en heeft nu een 7e én een 8e klas (=brugklas en leerjaar 2). De oudervereniging VSL werkt samen met O.R.S. Lek en Linge om het voortgezet vrijeschoolonderwijs in regio Rivierenland te borgen (beschreven in een convenant). 

Dat doen wij o.a. middels vaste overlegmomenten met de directie van Lek en Linge en de klassenleraren, het ondersteunen van de activiteiten van de VSL, het ondersteunen bij de promotie-activiteiten van de VSL. Ook organiseren wij in afstemming met Lek en Linge speciale informatie-avonden en/of doe-avonden voor de ouders van alle VSL leerlingen met als doel het bevorderen van de beleving dat wij als ouders, oudervereniging en leerkrachten samen het vrijeschool-onderwijs aan onze kinderen dragen.

Om alle activiteiten te kunnen blijven ondersteunen en om bijvoorbeeld sprekers te kunnen uitnodigen of aanwezig te kunnen zijn bij landelijke initiatieven om de belangen van de VLS te borgen, hebben wij leden nodig.

Wij vragen alle ouders van de VSL om te overwegen lid te worden van de oudervereniging, afgekort OVSL, Oudervereniging Vrijeschoolleerroute. Het lidmaatschap is absoluut geen automatische verplichting om actief te zijn binnen de vereniging. De contributie bedraagt € 20 per schooljaar.

Wil je lid worden of wil je meer informatie? Stuur een mail naar:

vvoculemborg@gmail.com

Wie zijn de initiatiefnemers?

Dat zijn een groep ouders geweest verbonden aan de Werfklas in Culemborg (een kleinschalige, onderwijsvernieuwende school, geinspireerd door het antroposofisch mensbeeld) en aan de Johannesschool Vrijeschool in Tiel.  Zij wilden heel graag in de buurt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor hun opgroeiende kinderen. Die ouders hebben hun schouders eronder gezet. Ze gingen voortvarend van start in het najaar van 2014 en werden bijgestaan door diverse docenten van het voortgezet vrijeschool onderwijs uit het hele land. Een sterke ondersteuning kwam van o.a. Michiel van Gent.

In het voorjaar 2015 bleek dat er helaas net te weinig aanmeldingen waren om in schooljaar 2015/2016 al van start te gaan. Het was even tijd voor ´pas op de plaats´. De initiatiefgroep werd aangevuld met enkele nieuwe ouders en de docenten van het team van Lek en Linge die zich wilden verbinden met de VSL gingen van start met de coaching van Michiel van Gent ter voorbereiding op het te starten schooljaar 2016-2017. De ouderinitiatief-groep kreeg de vorm van een vereniging met de werknaam Oudervereniging Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Culemborg (OVVC) en nu dus Oudervereniging Vrijeschoolleerroute (OVSL)

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge als enige in een grote regio rond Culemborg een leerroute vrijeschool gestart. Dit in nauwe samenwerking met de oudervereniging.

Joost van Rijn, de directeur van Lek & Linge, gaf aan dat de VSL aansluit bij de uitgangspunten van Lek & Linge, dat een innovatieve school wil zijn, kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en waar een warm pedagogisch klimaat heerst. Joost van Rijn ziet het belang van wat hij noemt de mogelijkheid tot kruisbestuiving voor zijn scholengemeenschap en neemt volledig verantwoordelijkheid voor deze bijzondere start.

In het schooljaar 2017/2018 zijn we gestart met een nieuwe VSL klas. De goede samenwerking tussen het bestuur van de OVSL, de klassenmentoren en de directie van Lek & Linge is nog steeds gaande en is ook nodig om het voortgezet vrijschoolonderwijs te kunnen borgen.

Wat vooraf ging

In juni 2014 vierde De Werfklas in Culemborg haar 10 jarig bestaan. Wat begon als een particulier initiatief van twee vrijeschool juffen is uitgegroeid naar een kleinschalige, onderwijsvernieuwende school geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld. Een school waarvoor veel belangstelling bestaat binnen het onderwijs en die zeer gewaardeerd wordt door de ouders.

Omdat er na De Werfklas geen bovenbouw-onderwijs is in Culemborg en omstreken voor kinderen vanaf 12-13 jaar, is sinds zomer 2014 de initiatiefgroep van betrokken ouders ontstaan om dit alsnog te realiseren.

Wens

De wens om een nieuwe school te creëren komt voort uit ons verlangen onze kinderen een school te bieden waar ze als mens gezien blijven worden, waar ze leren in verbinding te zijn met zichzelf en met de wereld om zich heen en waar ze zich kunnen ontplooien tot vrij scheppend mens. We willen onze kinderen onderwijs bieden dat hen leert dat ze dát kunnen neerzetten in de maatschappij waar zij in geloven, wat zij werkelijk willen.

 

Officiële berichten van de VSL

Alle officiële berichten van de afdeling vrijeschoolonderwijs zelf zijn te lezen op de website van O.R.S. Lek en Linge