Willemien Roelse                                                  Chaja de Boer

Binnenkort stellen Willemien Roelse en Chaja de Boer, de klassenleraren van de 1e klas (=klas 7) van de vrijeschoolroute zich voor.

Kennismaking met Anselma RemmersAnselma Remmers

Bij deze stel ik me graag voor als de klassenleraar van de klas 2 (of klas 8) op de vrijeschoolroute binnen O.R.S. Lek en Linge. Ik zie het als een geweldige kans en uitdaging om het initiatief, dat door ouders genomen is en door de school met enthousiasme is binnen gehaald, daadwerkelijk ‘handen en voeten’ te gaan geven – in samenwerking met de docenten, schoolleiding, ouders en vooral natuurlijk met de leerlingen.

Ik ben zelf een oud-leerling van de vrijeschool en ik kijk met veel dankbaarheid terug op een heel inspirerende en rijke schooltijd, die ik iedereen gun. Ik had leraren die je iets meegaven, niet alleen voor dat moment, maar voor de rest van je leven.

Na mijn schooltijd heb ik eerst een jaar gereisd door met name Aziatische landen. Ik was  geïnteresseerd in hoe mensen leefden in andere culturen. Daarna ben ik de vrijeschoolpabo gaan doen. Mijn eindscriptie ging over vrijeschoolonderwijs in India, waarvoor ik nogmaals die kant op reisde. Ik vroeg mij af, of dit ‘westerse’ onderwijs wel paste in deze oosterse cultuur. Mijn conclusie was: ‘Ja, want in het vrijeschoolonderwijs vraagt de leraar naar het wezen van het kind en dat kan overal! Juist door de ontmoeting met de ander ontstaat ontwikkeling’.

Vervolgens heb ik gedurende 16 jaar met veel plezier als klassenleerkracht in het vrijeschool-basisonderwijs gewerkt. Ik heb twee keer een ronde van klas 1 t/m klas 6 (groep 3 t/m groep 8) gedaan. Tussendoor heb ik kort in het NT2-onderwijs gewerkt. En ik heb een schoolleidersopleiding gevolgd, vanuit interesse in het vormgeven aan een schoolorganisatie.

Als vrijeschoolleraar groei je mee met je leerlingen.  Na de laatste zesde klas die ik had, merkte ik, dat ik, net als hen, vérder wilde naar het vervolgonderwijs. Ik ben toen de 2e graadsopleiding tot docent aardrijkskunde gaan doen en vervolgens ook nog de 1e graads-master. Ondertussen vond ik een baan op het Pallas Athene College in Ede, waar ik vijf jaar heb gewerkt. Hier heb ik het regulier voortgezet onderwijs goed van binnen uit leren kennen.

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan het Internationaal Hulpfonds, dat vrijescholen wereldwijd steunt. Ik ben portefeuillehouder voor India en Nepal en reis zo eens per 2 à 3 jaar in mijn vakantie naar de scholen in die landen. Ik heb daar ook leraren begeleid.  Op die manier sta ik in contact met de mondiale vrijeschoolbeweging.

Als moeder ken ik de vrijeschool-bovenbouw van het Karel de Grote College in Nijmegen goed, waar mijn dochter inmiddels haar vwo diploma heeft gehaald.

Al deze ervaringen uit ‘vrijeschoolland’ en uit de reguliere onderwijs- en wetenschapswereld draag ik ‘in mijn rugzak’ met mij mee en zet ik in binnen deze functie. Ik vind het heel waardevol dat vrijeschool- en regulier onderwijs samen onder één dak zijn gekomen, zodat er een wisselwerking ontstaat: ‘ontwikkeling door ontmoeting’.

Dat is dan ook mijn ambitie: het tot bloei brengen van een inspirerende vrijeschoolleerroute binnen Lek en Linge, vanuit een goede samenwerking en met de moed tot het samen zoeken naar nieuwe wegen. Ik verheug me erop!