Kamp klas 1

Klas B1V (klas 7) is samen met meneer den Herder en met vier kampouders op kamp gegaan naar het eiland van Maurik.

Eerst een flinke wandeling op dag 1. Een puzzeltocht (op niveau!) vanaf de overkant van het pontje bij Beusichem helemaal naar het eiland van Maurik. s ‘Avonds was er tijd voor muziek en verhaal bij een knus kampvuurtje. Op dag twee mocht er gekozen worden voor verschillende watersporten: zeilen, waterfietsen, SUP boarden. Natuurlijk was er ruimte om te gaan zwemmen, maar er werd ook flink geoefend voor de bonte avond. Die was geweldig. Zo konden wij ook genieten van een optreden van vader (gitaar) en dochter (zang). Voor degenen die nog niet de slaap konden vatten was er nog een rondje Weervolven. Op dag drie was het flink aanpakken (aankleden, ontbijten, lunchpakket maken, tenten afbreken, afwassen en opruimen) om vervolgens op tijd te zijn bij het atelier van Jessica Benjamins waar de klas kon gaan Raku stoken. In het atelier en buiten was er van alles mogelijk, zodat iedereen lekker bezig was. Een leuk kamp met veel mogelijkheden.

Toneel ‘Het leven van een mummie’

Woensdag 3 juli was de super mooie uitvoering van het toneelstuk van klas 2 van de VrijeSchoolLeerroute (VSL).

Regie: Ruben Scholten

Script en assistentie regie: Anselma Remmers

Muziek: Juliën Dubois met leerlingen

Kleding: Sofie Mols en ouders

Decor: Cas Verweij, Sigurd den Herder en leerlingen

 

Tweedaagse klas 2

Een zeer leuke tweedaagse met klas 2 van de VSL!

Geslaagde open dagen

Tijdens de open dagen op 18 en 21 januari 2019 stonden alle deuren open bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg.

De geslaagde open dagen, met optredens en demonstraties van leerlingen, trokken vele bezoekers. Bij de Vrijeschoolleeroute kijken we met plezier daarop terug.

 

Voorbereidingen voor een optreden van het VSL koor.

 

Verdiepingsavond

Echt in beweging!

Dat de VSL in bewegings is, hebben ouders, docenten en andere belangstellenden kunnen ervaren op de verdiepingsavond van 13 november. Beweging vanuit verschillende perspectieven. Na afloop was er nog even tijd om na te praten en ervaringen en gedachten uit te wisselen. Het was een geslaagde avond. Kon je er niet bij zijn? Jammer, maar je kunt wellicht de volgende verdiepingsavond bijwonen. De oudervereniging VSl  zal ook in 2019 verdiepingsavonden in samenwerking met Lek en Linge organiseren.

Verdiepingsavond:

Vrijeschoolonderwijs in Beweging

De oudervereniging VSL organiseerde in samenwerking met Lek en Linge een verdiepingsavond voor de ouders van de VSL én andere belangstellenden voor het vrijeschoolonderwijs. Het vond plaats op dinsdagavond 13 november en het is van 19.15 uur tot 22.15 uur.

Het was een uitstekende gelegenheid om zélf eens de vrijeschoolleerroute te ervaren!

Eerste VSL-dag

Op donderdag 1 november zijn de leerlingen uit klas 1 van de VSL naar Batavialand geweest én naar de Oostvaardersplassen. Na een geweldige periode over de ontdekkingsreizigers is het natuurlijk fantastisch om van een voorstelling van zo’n schip nu een eigen ervaring op zo’n schip te hebben! De leerlingen hebben een rondleiding gehad op de werf en daarna is de klas naar de Oostvaardersplassen vertrokken voor een lunch en een stevige wandeling.

VSL Michaëlsfeest 2018

Vrijdag 28 september hebben we met de klassen 1 en 2 van de VSL het Michaëlsfeest gevierd. Leerlingen, docenten en ouders fietsten naar de Diefdijk in Everdingen. Daar was volop ruimte voor sport en spel, om te koken, te eten en natuurlijk de draak te verslaan, zoals de traditie voorschrijft.

Bekijk deze trailer om een indruk te krijgen:

Uitvoering van de VSL brugklas

De brugklas van de VrijeSchoolLeerroute op Lek en Linge voerde op woensdag 11 april ‘De Sound of Music” op in de Gelderlandfabriek! Met extra door leerlingen erbij bedachte rollen. En prachtige solo’s en liedjes door de hele klas. Het was een groot succes!

Terugblik op Cultuurfestival Lek en Linge

Het cultuurfestival 2018 was drie avonden lang een groot spektakel op Lek en Linge. Ook leerlingen van de Vrijeschoolleerroute klas 1 én 2 deden mee. Het publiek heeft genoten! Klik hier om zelf terug te blikken.

Verdiepingsavond: Lezing van Frans Lutters

Frans Lutters komt naar Culemborg! De oudervereniging heeft op woensdag 14 maart een verdiepingsavond georganiseerd voor ouders van de VrijeSchool Leerroute (VSL), voor docenten en andere belangstellenden. Meld je op tijd aan! Aanmelden? Stuur een mail naar vvoculemborg@gmail.com

Open Dagen goed bezocht

De jaarlijkse open dagen bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg op 26 en 29 januari waren goed bezocht. Er zijn veel leerlingen (met hun ouders) een kijkje komen nemen bij de VSL.

 

Audities van het Cultuurfestival 2018

Ook VSL leerlingen konden zich opgeven voor de audities van het Cultuurfestival! Op 14, 15 en 16 februari is het weer tijd voor het Cultuurfestival! Het Cultuurfestival is jaarlijks een van de hoogtepunten op Lek en Linge. Kun je zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, goochelen, gedichten voordragen, of misschien iets heel anders dat een uitvoering op het podium van onze aula waard is?

Wat leerlingen kunnen winnen:

  • Optreden in Gelderlandfabriek;
  • Optreden bij Listen in de Fransche school;
  • Workshop theater;
  • …En natuurlijk eeuwige roem!
Opgeven voor de audities

Inschrijving voor de audities is gesloten. De audities vinden plaats op 30 januari en 1 en 2 februari.

De Verdiepingsavond van 17 januari 2018:

een echte doe-avond!

Deze activiteit van de OVVC werd gehouden op woensdagavond 17 januari, op de brugklaslocatie. Het werd een avond waar hoofd, hart en handen uitgedaagd werden om te ervaren en te doen. Ouders konden zelf nu zelf ervaren wat het onderwijs van de vrije school teweeg kan brengen bij henzelf. Door eerst te gaan zingen onder begeleiding van Kaspar Heineke, daarna een levendige wiskunde les van wiskundedocent Miriam van Stapelete te gaan volgen over o.a. parabolen kon alles samen vallen bij de speloefeningen en het boetseren verzorgd door Veronica Storm en Marianne van Uden, beide ervaren vrijeschoolleerkrachten en werkzaam bij de Werfklas te Culemborg. We sloten af met een prachtig lied van Kasper en konden rustig napraten onder genot van een drankje. Heb jij de avond gemist? Houd dan goed de agenda van de OVVC in de gaten. Er volgen nog meer avonden verzorgt door de OVVC.

 

Snuffellessen op Lek en Linge 2018!

Alle snuffellessen van 2018 zijn gegeven. Met veel plezier hebben de kinderen de VSL-lessen kunnen volgen. Heb jij de lessen gemist en wil jij toch meer weten hoe het op de VSL is? Kom dan tijdens de Open Dagen van Lek en Linge bij ons kijken én kom naar de activiteit voor jou én jouw ouders op Ervaar de Vrijeschoolleerroute!

 

Laat je rondleiden op de Open Dagen op Lek en Linge!

Vrijdag 26 en maandag 29 januari zijn er weer Open Dagen op Lek en Linge. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de VSL op de brugklaslocatie (zie agenda). Bekijk het filmpje alvast om te zien wie er o.a. zijn om jullie rond te leiden op de Brugklaslocatie.

Michaelsfeest van de VSL

VSL actief op Lek en Linge dag

Alle leerlingen van de vrijeschoolleerroute van O.R.S. Lek en Linge kregen tijdens de 1ste Lek en Linge dag op 9 november drie workshops. Ze timmeren een kistje, smeedden zelf de handvaten en leren over de visserijhistorie van het Eemmeer.

Klik hier om meer te lezen op de website van Lek en Linge.

Vrijeschool en regulier onderwijs gaan prima samen:

uit het Schooljournaal 2017 van de CNV:

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Schooljournaal_pdfs/Archief/2017/SJ07_26-27_new.pdf

Introductiefilmpje van de VSL in Culemborg

Je krijgt alvast een impressie door de video te bekijken!

Kiezen voor de VSL in Culemborg

Op zoek naar een andere vorm van onderwijs als je naar de Middelbare school gaat? Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor de vrijeschool. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op vrijescholen met bijna 24%. Met de toename van ruim 4.750 leerlingen volgen in 2015 24.770 kinderen in Nederland vrijeschoolonderwijs op 74 scholen in het primair onderwijs en 20 scholen en vrijeschoolafdelingen in het voortgezet onderwijs. En de aantallen blijven stijgen.

Ook als het kind op een reguliere basisschool heeft gezeten of op een basisschool voor een andere vorm voor vernieuwend onderwijs kan je kiezen voor de VSL. In dit filmpje wordt gepraat over het hele aanbod van de vrijeschool; de basisschool (kleuters en klas 1 tot en met 6) en de middelbare school (klas 7 t/m 12). Voor een algehele indruk kijk naar een filmpje van de Vereniging van Vrijescholen:

 

Heterogene groepen in het nieuws

Een artikel van de Trouw 25 januari 2017.

https://www.trouw.nl/samenleving/-een-vwo-er-kan-veel-leren-van-een-vmbo-er-en-andersom-~a51dc708/

Sint Jan 2017